MathScience: řešitelský tým

Hlavní koordinátor projektu

UP

Mgr. Jan Říha, Ph.D.

Katedra experimentální fyziky PřF UP
Adresa: 17. listopadu 12, CZ-771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 104, 733 690 694 mail
E-mail: jan.riha@upol.cz

Koordinátor projektových aktivit partnera

MVŠO

Mgr. Veronika Říhová, Ph.D.

Ústav informatiky a aplikované matematiky
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Adresa: Kosmonautů 1288/1, CZ-779 00 Olomouc
Telefon: 588 332 338 mail
E-mail: veronika.kainzova@mvso.cz

Projektová manažerka

UP

Ing. Petra Ochmannová

Projektový servis UP
Adresa: Šlechtitelů 27, CZ-783 71 Olomouc-Holice
Telefon: 585 631 404, 731 450 588 mail
E-mail: petra.ochmannova@upol.cz

Členové řešitelského týmu

UP

doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.

Odborný pracovník pro fyziku
Katedra experimentální fyziky PřF UP
Adresa: 17. listopadu 12, CZ-771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 291, 723 847 281 mail
E-mail: ludek.bartonek@upol.cz
UP

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Odborný pracovník pro geografii
Katedra geografie
Adresa: 17. listopadu 12, CZ-771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 504 mail
E-mail: fnukal@centrum.cz
UP

Mgr. Miroslav Gavenda, Ph.D.

Odborný pracovník pro optiku
Katedra optiky PřF UP
Adresa: 17. listopadu 12, CZ-771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 251 mail
E-mail: gavenda@optics.upol.cz
MVŠO

Ing. Ladislav Chmela

Ústav managementu a marketingu
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Adresa: Kosmonautů 1288/1, CZ-779 00 Olomouc
Telefon: 587 332 384, 608 824 287 mail
E-mail: ladislav.chmela@mvso.cz
UP

Mgr. František Látal

Garant 5. klíčové aktivity
Katedra experimentální fyziky PřF UP
Adresa: 17. listopadu 12, CZ-771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 103, 732 278 118 mail
E-mail: frantisek.latal@upol.cz
UP

RNDr. Vlasta Lungová

Odborný pracovník pro zoologii a biologii
Katedra zoologie a ornitologická laboratoř PřF UP
Adresa: Tř. Svobody 26, CZ-771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 205 mail
E-mail: vlasta.lungova@upol.cz
MVŠO

RNDr. Vratislava Mošová, CSc.

Ústav informatiky a aplikované matematiky
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Adresa: Kosmonautů 1288/1, CZ-779 00 Olomouc
Telefon: 587 332 321 mail
E-mail: vratislava.mosova@mvso.cz
UP

RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.

Odborný pracovník pro fyziku
Regionální Centrum Pokročilých Technologií a Materiálů(RCPTM)
Adresa: Šlechtitelů 11 B, CZ-783 71 Olomouc
Telefon: 585 634 949 mail
E-mail: jiri.pechousek@upol.cz
UP

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.

Garant 4. klíčové aktivity
Katedra experimentální fyziky PřF UP
Adresa: 17. listopadu 12, CZ-771-46 Olomouc
Telefon: 585 634 103, 728 215 341 mail
E-mail: lukas.richterek@upol.cz
MVŠO

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.

Ústav informatiky a aplikované matematiky
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Adresa: Kosmonautů 1288/1, CZ-779 00 Olomouc
Telefon:
E-mail:
UP

RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.

Odborný pracovník pro chemii
Katedra fyzikální chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 12, CZ-771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 425 mail
E-mail: j_soukupova@post.cz
UP

RNDr. Filip Švrček, Ph.D.

Odborný pracovník pro algebru a geometrii
Katedra algebry a geometrie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 12, CZ-771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 675 mail
E-mail: svrcekf@inf.upol.cz
MVŠO

Ing. Ivana Valentová

Ústav ekonomie
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Adresa: Kosmonautů 1288/1, CZ-779 00 Olomouc
Telefon: 587 332 343 mail
E-mail: ivana.valentova@mvso.cz
UP

Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.

Odborný pracovník pro matematickou analýzu
Katedra algebry a geometrie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 12, CZ-771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 645, 604 384 491 mail
E-mail: vladimir.vanek@upol.cz
UP

Mgr. Marie Volná

Odborný pracovník pro učitelské obory
Katedra experimentální fyziky PřF UP
Adresa: 17. listopadu 12, CZ-771-46 Olomouc
Telefon: 585 634 152 mail
E-mail: marie.volna@email.cz
UP

RNDr. Ivo Vyšín, CSc.

Odborný pracovník pro fyziku
Katedra optiky PřF UP
Adresa: 17. listopadu 12, CZ-771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 1O1, 737 418 811 mail
E-mail: vysini@prfnw.upol.cz
MVŠO

Mgr. et Mgr. Martin Zielina

Ústav společenských a právních věd
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Adresa: Kosmonautů 1288/1, CZ-779 00 Olomouc
Telefon: 587 332 358 mail
E-mail: martin.zielina@mvso.cz