MathScience: úvodní stránka projektu

Vítejte na stránkách našeho projektu!

Aktuální upozornění

 • Zajímavá přednáška organizovaná v rámci projektu

  Přednáška Mathematical experiences with the computing and fitting of Mössbauer spectra (Zoltán Klencsár, Institute of Materials and Environmental Chemistry, Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary) proběhla

  v úterý 12. května 2015 v 10:00 v učebně 5.008 v hlavní budově PřF.

  Více podrobností najdete v pozvánce.

 • Seminář v Bešeňové

  Seminář v Bešeňové (SR) pořádaný firmou Elkan a zaměřený na aplikace software Mathematica do ekonomicko-manažerských oblastí proběhl ve dnech 15.–19. 4. 2015 za úačsti členů našeho projektového týmu. » Fotodokumentace
 • Série seminářů o nanotechnologiích

  Série seminářů o nanotechnologiích vedených zahraniční lektorkou Ing. Zuzanou Tkáčovou (Slovenská technická univerzita v Bratislave) proběhla na PřF UP ve dnech 13.–15. 4. 2015. » Fotodokumentace
 • Wolfram Technology Conference 2014

  Wolfram Technology Conference 2014 konané v Champaign, Illinois, USA se zúčastnili členové projektového týmu MATHSCIENCE Jan Říha, Jiří Hátle, František Látal a Veronika Říhová a prezentovali příspěvky Educational Materials for Students a Diesel Cycle in Mathematica for Education. Workshopy na témata Data Science a Wolfram SystemModeler úspěšně absolvovali studenti Zdeněk Pucholt, David Smrčka a Pavla Šretrová.

  Na fotografii projektový tým se Stephenem Wolframem.

  Na fotografii projektový tým se Stephenem Wolframem

 • Letní školy v roce 2014

  V rámci projektu MATHSCIENCE se studenti Přírodovědecké fakulty úspěšně zúčastnili na následujících letních školách:

 • Dr. Jan Říha ve večerním rozhlasovém talkshow

  Hlavní řešitel projektu MATHSCIENCE Mgr. Jan Říha, Ph.D. bude hostem ve večerním talkshow Věda-Nevěda o osobnostech vědy a umění na studentském rádiu UP-AIR. Nalaďte si ve středu 9. dubna 2014 v 19:30!
 • Vítěství hlavního řešitele projektu Mgr. Jana Říhy, Ph.D. v soutěži Egg-Bot Challenge

  Součástí každoroční Wolfram Technology Conference je již tradičně soutěž programátorů. V roce 2013 bylo úkolem vytvořit v programu Mathematica obrazec, který je pak vykreslen na předměty tvaru vejce, ping-pongového či golfového míčku apod. pomocí plotteru Egg-Bot. O vítězi pak svým hlasováním rozhodují účastníci konference, kteří nejvíce ocenili práci Jana Říhy. Více informací najdete na stránkách společnosti Wolfram.

 • V květnu 2013 proběhly dva autorizované semináře zahraničního lektora Janose Karsaie věnované řešení diferenciálních rovnic a modelování v programu Mathematica. K nahlédnutí je fotodokumentace ».

Souhrnné informace

Název projektu:
Moderní přístup k aplikaci matematických dovedností v přírodovědných a ekonomických oborech (MATHSCIENCE)
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0168
Doba řešení: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2015

Stručný obsah projektu

Projekt je založen na modernizaci výuky přírodovědných oborů na Přírodovědecké fakultě a Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého a ekonomických oborů na Moravské vysoké škole Olomouc, která bude mít roli partnera projektu. Modernizace výuky spočívá v zavedení výuky práce s profesionálním matematickým software, který již dnes není vytvořen výhradně pro účely matematiků, ale díky dlouholetému vývoji se stal komplexním systémem s řadou funkcí a balíků využitelných v širokém spektru přírodovědných a ekonomických oborů. Schopnost studentů pracovat s tímto software bude dále využívána ve výuce v dalších oborech a bude studentům silnou oporou pro tvorbu bakalářských, diplomových, doktorských, případně dalších seminárních prací. V rámci projektu vznikne také výukový portál, jehož cílem bude sdílení již vytvořených prací v matematickém software nejen mezi studenty, ale také mezi vědeckými a pedagogickými pracovníky výše zmíněných škol.

Collage og Mathematica graphics