Vyberte si odpovídající typ licence:

Licence programu Mathematica® pro studenty

Licence programu Mathematica společnosti Wolfram Research je neomezeně k dispozici všem studentům Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Moravské vysoké školy Olomouc.

Po kliknutí na odkaz

https://user.wolfram.com/portal/requestAK/8e1d0a8d9d4cf16bbf425978087cf03ca02eed1a?continue=anonymous

je nejprve třeba si vytvořit účet na Wolfram User Portal. Při registraci uvádějte e-mailovou adresu, kterou skutečně používáte a jméno a příjmení bez diakritiky (tj. bez háčků, čárek, případně jiných interpunkčních znamének). V případě, že jste již na Wolfram User Portal zaregistrováni, je třeba se přihlásit.

Poté se objeví formulář (na obrázku je příklad správného vyplnění):

Formulář pro studenty
Je třeba vyplnit Jméno (First Name) a Příjmení (Last Name) bez diakritiky, e-mailovou adresu (Email),kterou jste uvedli při registraci na Wolfram User Portal. Tyto údaje by však již měly být vyplněny automaticky. V poli Department vyberete z nabídky dle příslušnosti vašeho studia ke katedře. Pokud tedy například vaše studium patří pod katedru experimentální fyziky, vyberete Physics. Dále pro jiná pracoviště:
 • Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky – Mathematics
 • Katedra algebry a geometrie – Mathematics
 • Katedra informatiky – Computer Science
 • Katedra experimentální fyziky – Physics
 • Katedra optiky – Physics
 • Společná laboratoř optiky UP a fyzikálního ústavu AV ČR – Physics
 • Katedra biofyziky – Physics
 • Katedra anorganické chemie –Chemistry
 • Katedra fyzikální chemie –Chemistry
 • Katedra analytické chemie –Chemistry
 • Katedra organické chemie –Chemistry
 • Katedra biochemie – Chemistry
 • Katedra botaniky – Biological & Life Sciences
 • Katedra zoologie – Biological & Life Sciences
 • Katedra buněčné biologie a genetiky – Biological & Life Sciences
 • Katedra ekologie a životního prostředí – Environmental Sciences
 • Laboratoř růstových regulátorů – Biological & Life Sciences
 • Katedra geografie – Geography & GIS
 • Katedra geoinformatiky – Geography & GIS
 • Katedra geologie – Geography & GIS
 • Katedra rozvojových studií – Geography & GIS
 • Moravská vysoká škola – Business & Finance

V nabídce Select a Product máte volbu mezi verzemi Mathematica for Students for Sites, přičemž doporučujeme nejnovější verzi programu, tj. tu s vyšším číslem.

Po odeslání formuláře obdržíte e-mail s odkazem na instalační soubor. Po instalaci bude program funkční 14 dní bez aktivace. Aktivace bude po ověření, že žadatel o licenci je student PřF UP nebo MVŠO, do 14 dnů zaslána opět na e-mail. V případě, že se tak nestane, napište na jan.riha@upol.cz.

Licence programu Mathematica® pro akademické pracovníky

Licence (tzv. Home Use License) programu Mathematica společnosti Wolfram Research je neomezeně k dispozici všem akademickým pracovníkům Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Moravské vysoké školy Olomouc.

Po kliknutí na odkaz

https://user.wolfram.com/portal/requestAK/915dd994e08b75571d4f8469ede1e66ad068a779?continue=anonymous

je nejprve třeba si vytvořit účet na Wolfram User Portal. Při registraci uvádějte e-mailovou adresu, kterou skutečně používáte a jméno a příjmení bez diakritiky (tj. bez háčků, čárek, případně jiných interpunkčních znamének). V případě, že jste již na Wolfram User Portal zaregistrováni, je třeba se přihlásit.

Poté se objeví formulář (na obrázku je příklad správného vyplnění):

Formulář pro studenty
Je třeba vyplnit Jméno (First Name) a Příjmení (Last Name) bez interpunkce, e-mailovou adresu (Email), , kterou jste uvedli při registraci na Wolfram User Portal. Tyto údaje by však již měly být vyplněny automaticky. Do pole Department vyplníte anglicky dle příslušnosti ke katedře:
 • Katedra optiky – Physics
 • Společná laboratoř optiky UP a fyzikálního ústavu AV ČR – Physics
 • Katedra biofyziky – Physics
 • Katedra anorganické chemie –Chemistry
 • Katedra fyzikální chemie –Chemistry
 • Katedra analytické chemie –Chemistry
 • Katedra organické chemie –Chemistry
 • Katedra biochemie – Chemistry
 • Katedra botaniky – Biological & Life Sciences
 • Katedra zoologie – Biological & Life Sciences
 • Katedra buněčné biologie a genetiky – Biological & Life Sciences
 • Katedra ekologie a životního prostředí – Environmental Sciences
 • Laboratoř růstových regulátorů – Biological & Life Sciences
 • Katedra geografie – Geography & GIS
 • Katedra geoinformatiky – Geography & GIS
 • Katedra geologie – Geography & GIS
 • Katedra rozvojových studií – Geography & GIS
 • Moravská vysoká škola – Business & Finance

V nabídce Select a Product máte volbu mezi verzemi Mathematica for Sites, přičemž doporučujeme nejnovější verzi programu, tj. tu s vyšším číslem. Volbu Network Mathematica for Sites nevybírejte. Pokud by některá katedra měla zájem tuto síťovou licenci využít, nechť kontaktuje hlavního řešitele projektu (jan.riha@upol.cz).

Po odeslání formuláře obdržíte e-mail s odkazem na instalační soubor. Po instalaci bude program funkční 14 dní bez aktivace. Aktivace bude po ověření, že žadatel o licenci je akademický pracovník PřF UP nebo MVŠO, do 14 dnů zaslána opět na e-mail. V případě, že se tak nestane, napište na jan.riha@upol.cz.

Collage og Mathematica graphics