Schůzka projektového týmu 26. 3. 2013

Schůzka části projektového týmu z PřF UP