A First course in Mathematica

A Fisrt Course in Mathematica vedený Carstenem Herrmannem proběhl v prostorách PřF UP ve dnech 9.–10. 1. 2013